ตารางรายน้ำชั่วโมง

ลิ้งค์ตารางน้ำรายชั่วโมง ของปี 2560

http://tumsikwae.blogspot.com/2016/12/tide-table-thailand-2017-2560.html

ลิ้งค์ตารางน้ำรายชั่วโมง ของปี 2561

http://tumsikwae.blogspot.com/2017/12/tide-table-thailand-2018-2561.html

ลิ้งค์ตารางน้ำรายชั่วโมงของปี 2562

http://tumsikwae.blogspot.com/2018/12/tide-table-thailand-2019.html

ลิ้งค์ตารางน้ำรายชั่วโมงของปี 2563

http://tumsikwae.blogspot.com/2020/01/tide-table-thailand-2020-2563.html

ลิ้งค์ตารางน้ำรายชั่วโมงของปี 2564

http://tumsikwae.blogspot.com/2021/01/tide-table-thailand-2021-2564.html

รหัสผ่าน คือ ชื่อไฟล์ ที่เราจะดู ตัดช่องว่าง เขียนเป็นตัวเลขติดกันทั้งหมด

ตัวอย่างเช่น

ชื่อไฟล์ 01 2560 รหัสผ่านก็คือ 012560
ชื่อไฟล์ 02 2560 รหัสผ่านก็คือ 022560
ชื่อไฟล์ 03 2560 รหัสผ่านก็คือ 032560
ชื่อไฟล์ 04 2560 รหัสผ่านก็คือ 042560

เดือนอื่นๆ ก็เข้ารหัสรูปแบบเดียวกันทั้งปี ครับ ส่วนของปีอื่น ๆ เปลี่ยนเป็นตัวเลขปีให้เป็นปีนั้นๆ เช่นของปี 2563 เดือนที่ 1 รหัสก็จะเป็น 012563

ต้องขอขอบคุณน้าตุ้ม สี่แคว มา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ