ทุ่นเครื่องหมายช่วยการเดินเรือ

 

แนะนำทุ่นเครื่องหมายช่วยการเดินเรือ

ท่านที่เคยเดินทางท่องเที่ยวทางทะเล หลายท่านคงเคยเห็นทุ่นเครื่องหมายในแนวทางเดินเรือและในร่องน้ำทางเดินเรือต่าง ๆ สีแดงบ้าง สีเขียวบ้าง สีเหลืองบ้าง บางทีก็เป็นลูกผสม หลากสีแตกต่างกันไป ท่านผู้อ่านทราบหรือไม่ว่า ทุ่นเครื่องหมายช่วยการเดินเรือต่าง ๆ เหล่านี้บอกความหมายอะไรแก่นักเดินเรือบ้าง

ทุ่นเครื่องหมายช่วยการเดินเรือมีอยู่ด้วยกันหลายแบบ ซึ่งแต่ละแบบสามารถนำมาใช้ประกอบร่วมกันได้ และที่ใช้กันในน่านน้ำไทยมีอยู่ด้วยกัน 5 แบบ ดังนี้ (กำหนดโดย INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIGHTHOUSE AUTHORITIES, IALA)

1. ทุ่นเครื่องหมายแสดงขอบเขตทางข้างแนวทางเดินเรือ (LATERAL MARKS)

เป็นทุ่นเครื่องหมายที่ใช้สำหรับแสดงขอบของร่องน้ำ เพื่อบอกแนวทางเดินเรือ จะใช้ร่วมกับทุ่นบอกทิศทางตามปกติ โดยทั่วไปจะใช้กับร่องน้ำแนวทางเรือเดินที่ได้กำหนดขอบเขตร่องน้ำไว้แน่นอนแล้ว โดยทุ่นเครื่องหมายเหล่านี้จะอยู่ทางด้านกราบซ้ายและกราบขวาของเส้นทางเดินเรือในทิศทางที่เรือแล่นเข้ามาจากทะเล (from seaward) เพื่อที่จะเข้าเทียบท่าเรือ, แม่น้ำ, ปากแม่น้ำหรือเส้นทางทางน้ำอื่น ๆ ที่มีทิศทางที่เรือแล่นเริ่มมาจากทะเล

 

ลักษณะทุ่นเครื่องหมายแสดงขอบเขตทางข้างแนวทางเดินเรือทางด้านกราบซ้ายของเรือ

red

สี : แดง

รูปร่าง ( ทุ่น ) : ทรงกระบอก (กระป๋อง), เสาหรือขอน

เครื่องหมายยอด (ถ้ามี) : ทรงกระบอก (กระป๋อง) ทาสีแดง 1 อัน

ไฟ (ถ้ามี) : ใช้ไฟสีแดงกระพริบจังหวะใด ๆ ก็ได้

หมายเลข (ถ้ามี) : หมายเลขคู่เรียงตามลำดับจากทะเลเข้าหาฝั่ง

 

 

ลักษณะทุ่นเครื่องหมายแสดงขอบเขตทางข้างแนวทางเดินเรือทางด้านกราบขวาของเรือ

green2

สี : เขียว

รูปร่าง ( ทุ่น ) : รูปกรวย, เสาหรือขอน

เครื่องหมายยอด (ถ้ามี) : รูปฝาชีทาสีเขียวปลายแหลมชี้ขึ้น 1 ลูก

ไฟ (ถ้ามี) : ใช้ไฟสีเขียวกระพริบจังหวะใด ๆ ก็ได้

หมายเลข (ถ้ามี) : หมายเลขคี่เรียงตามลำดับจากทะเลเข้าหาฝั่ง

 

2. ทุ่นเครื่องหมายแจ้งสิ่งอันตราย (CARDINAL MARKS)

เป็นทุ่นเครื่องหมายที่ใช้สำหรับบอกให้รู้ว่าทิศทางในการเดินเรือด้านใดเป็นด้านที่ปลอดภัยต่อการเดินเรือและสามารถจะแล่นผ่านสิ่งอันตรายนั้น ๆ ได้ โดยเสี้ยวทั้งสี่ของทุ่นเครื่องหมายแจ้งสิ่งอันตรายที่วางไว้ในทิศทั้งสี่ คือ ทิศเหนือ, ทิศตะวันออก, ทิศใต้และทิศตะวันตกนั้น จะเป็นแบริ่งจริง คือ จะอยู่ระหว่างทิศตะวันตกเฉียงเหนือ – ตะวันออกเฉียงเหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ – ตะวันออกเฉียงใต้, ตะวันออกเฉียงใต้ – ตะวันตกเฉียงใต้, ตะวันตกเฉียงใต้ – ตะวันตกเฉียงเหนือ นับจากจุดที่เป็นอันตรายต่อการเดินเรือ

 

ลักษณะทุ่นเครื่องหมายแจ้งสิ่งอันตรายที่วางไว้ทางทิศเหนือ

black3

สี : สีดำอยู่บนสีเหลือง

รูปร่าง ( ทุ่น ) : ไม่จำกัด, เสาหรือขอน

เครื่องหมายยอด (ถ้ามี) : รูปฝาชีทาสีดำ 2 อันซ้อนกัน ปลายแหลมชี้ขึ้น

ไฟ (ถ้ามี) : ใช้ไฟสีขาวกระพริบจังหวะเร็วมากหรือเร็ว

 

 

ลักษณะทุ่นเครื่องหมายแจ้งสิ่งอันตรายที่วางไว้ทางทิศใต้

yellow4

สี : สีเหลืองอยู่บนสีดำ

รูปร่าง ( ทุ่น ) : ไม่จำกัด, เสาหรือขอน

เครื่องหมายยอด (ถ้ามี) : รูปฝาชีทาสีดำ 2 อันซ้อนกัน ปลายแหลมชี้ลง

ไฟ (ถ้ามี) : ใช้ไฟสีขาวกระพริบจังหวะเร็วมาก 6 วับ และวาบยาวทุก 10 วินาที หรือจังหวะเร็ว 6 วับและวาบยาว ทุก 15 วินาที

 

 

ลักษณะทุ่นเครื่องหมายแจ้งสิ่งอันตรายที่วางไว้ทางทิศตะวันออก

black5

สี : สีดำมีแถบสีเหลืองขนาดกว้างคาดตามแนวนอน 1 แถบ

รูปร่าง ( ทุ่น ) : ไม่จำกัด, เสาหรือขอน

เครื่องหมายยอด (ถ้ามี) : รูปฝาชีทาสีดำ 2 อันซ้อนกัน ฐานชนกัน

ไฟ (ถ้ามี) : ใช้ไฟสีขาวกระพริบจังหวะเร็วมาก 3 วับ ทุก 5 วินาทีหรือจังหวะเร็ว 3 วับ ทุก 10 วินาที

 

 

ลักษณะทุ่นเครื่องหมายแจ้งสิ่งอันตรายที่วางไว้ทางทิศตะวันตก

black6

สี : สีเหลืองมีแถบสีดำ ขนาดกว้างคาดตามแนวนอน 1 แถบ

รูปร่าง ( ทุ่น ) : ไม่จำกัด, เสาหรือขอน

เครื่องหมายยอด (ถ้ามี) : รูปฝาชีทาสีดำ 2 อันซ้อนกัน ปลายแหลมชนกัน

ไฟ (ถ้ามี) : ใช้ไฟสีขาวกระพริบจังหวะเร็วมาก 9 วับ ทุก 10 วินาที หรือจังหวะเร็ว 9 วับ ทุก 15 วินาที

 

3. ทุ่นเครื่องหมายแสดงสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว (ISOLATED DANGER MARKS)

เป็นทุ่นเครื่องหมายที่สร้างขึ้นบนสิ่งอันตรายนั้นหรือทอดสมอไว้บนสิ่งอันตรายนั้น โดยบริเวณรอบ ๆ สิ่งอันตรายมีน้ำลึกพอที่เรือจะแล่นผ่านได้

 

ลักษณะทุ่นเครื่องหมายแสดงสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว

black7

สี : สีดำมีแถบสีแดง 1 แถบหรือหลายแถบคาดตามแนวนอน

รูปร่าง ( ทุ่น ) : ไม่จำกัด, เสาหรือขอน

เครื่องหมายยอด (ถ้ามี) : ลูกกลม 2 ลูกซ้อนกัน ทาสีดำ

ไฟ (ถ้ามี) : ใช้ไฟสีขาวกระพริบวับเป็นหมู่ 2 วับ

 

4. ทุ่นเครื่องหมายแสดงบริเวณที่ปลอดภัย (SAFE WATER MARKS)

เป็นทุ่นเครื่องหมายที่แสดงให้ทราบว่ารอบ ๆ บริเวณเครื่องหมายนั้นเป็นบริเวณที่ปลอดภัยเรือสามารถแล่นผ่านได้ เครื่องหมายเหล่านี้จะรวมถึงเครื่องหมายแสดงแนวกลางร่องน้ำและแสดงจุดกึ่งกลางร่องน้ำต่าง ๆ ด้วย นอกจากนี้ทุ่นเครื่องหมายแสดงบริเวณที่ปลอดภัยยังสามารถใช้เป็นเครื่องหมายแสดงบริเวณปากแม่น้ำหรือบริเวณที่เริ่มเห็นฝั่ง หรือเป็นย่านเข้าใกล้ท่าเรือได้อีกด้วย

 

ลักษณะทุ่นเครื่องหมายแสดงบริเวณที่ปลอดภัย

red8

สี : แถบสีแดงและสีขาวในทางตั้ง

รูปร่าง ( ทุ่น ) : กลม, เสาหรือขอน มีลูกกลมเป็นเครื่องหมายบนยอด

เครื่องหมายยอด (ถ้ามี) : ลูกกลมทาสีแดงลูกเดียว

ไฟ (ถ้ามี) : ใช้ไฟสีขาว จังหวะไฟที่กระพริบเท่ากันหรือไฟวาบหรือวับยาว 1 วับ ทุก 10 วินาที หรือจังหวะไฟสัญญาณสากลอักษร ” A”:

 

5. ทุ่นเครื่องหมายพิเศษ (SPECIAL MARKS)

เป็นทุ่นเครื่องหมายต่าง ๆ ที่มีจุดประสงค์สำหรับใช้แสดงให้ทราบถึงพื้นที่บริเวณใด ๆ เป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะหรือตามลักษณะที่แจ้งไว้ในเอกสารการเดินเรือต่าง ๆ แต่ไม่ประสงค์จะใช้ช่วยการเดินเรือเป็นสำคัญ เช่น เครื่องหมายแสดงที่ทิ้งมูลดิน, เครื่องหมายแสดงบริเวณการฝึกทางทหาร, เครื่องหมายแสดงสายเคเบิลและท่อ, เครื่องหมายแสดงปลายท่อทางระบายน้ำ, เครื่องหมายแสดงที่จอดเรือกักกันโรคติดต่อ, เครื่องหมายแสดงบริเวณที่หย่อนใจทางน้ำ (เช่น สนามกีฬาทางน้ำ)

 

ลักษณะทุ่นเครื่องหมายพิเศษ

yellow9

สี : เหลือง

รูปร่าง ( ทุ่น ) : ไม่จำกัด

เครื่องหมายยอด (ถ้ามี) : เครื่องหมายกากะบาดทาสีเหลือง 1 อัน

ไฟ (ถ้ามี) : ใช้ไฟสีเหลืองกระพริบจังหวะใด ๆ ก็ได้

 

ตอนนี้ ก็คงพอทราบถึงแบบและลักษณะของทุ่นเครื่องหมายช่วยการเดินเรือกันบ้างแล้วว่ามีกันกี่แบบและแต่ละแบบมีรูปร่างลักษณะอย่างไร รูปร่างลักษณะหน้าตาของทุ่นเหล่านี้เป็นอย่างไร และมีตำแหน่งหรือทิศการวางอย่างไรบ้าง

                                                                                                            ขอขอบคุณกรมเจ้าท่าสำหรับข้อมูลดีๆนะครับ

Comments

About the author:

. Follow him on Twitter / Facebook.