ปฏิทินแข่งเรือจังหวัดน่าน ปี 2555

วันที่จัดแสดง 15 กันยายน 2555 – 11 พฤศจิกายน 2555

สถานที่ ณ บริเวณเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ

จังหวัดน่าน ร่วมกับเทศบาลเมืองน่าน สมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ร่วมกันจัดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯประจำปี 2555 ณ บริเวณเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน อย่างยิ่งใหญ่

ปฏิทินแข่งเรือจังหวัดน่าน ปี 2555

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบในการส่งเสริมและประสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ กล่าวว่า งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2555 จัดขึ้น ณ บริเวณเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยนัดเปิดสนาม กำหนดจัดระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2555 และ นัดปิดสนาม กำหนดจัดระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2555 โดยจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ประเภทเรือใหญ่ เรือกลาง เรือเล็ก ชิงถ้วยพระราชทานฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประเภทเรือสวยงาม ชิงถ้วยประทานฯ ของพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ นอกจากนี้ยังมีการประกวดกองเชียร์ ชิงถ้วยประทานของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาภายในงานจะมีการออกร้านอาหาร จำหน่ายสินค้าต่างๆ สินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP (ไม่มีการจำหน่ายสุรา และเครื่องดื่มของมึนเมา) อีกด้วย

ปฏิทินแข่งเรือจังหวัดน่าน ปี 2555

จังหวัดน่าน ดินแดนแห่งขุนเขา เป็น ชุมชนคนต้นน้ำ ที่เปรียบเสมือนสายใยแห่งชีวิต มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนน่านมาแต่อดีต จากวิถีชีวิตที่งดงามและเรียบง่าย ความผูกพันกับสายน้ำน่านในอดีต จึงมีการแข่งเรือเพื่อเชื่อมความสามัคคีซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี เสน่ห์อย่างหนึ่งของเรือเมืองน่านที่พิเศษนอกจากรูปลักษณ์ของเรือที่มีความโดดเด่น คือ ลำตัวจะทำจากไม้ซุงทั้งท่อน มีหัวเรือทำเป็นรูปพญานาคราชแล้ว เรือทุกลำที่เข้าร่วมแข่งขันจะเป็นเรือที่เป็นสมบัติของชุมชน หรือหมู่บ้านคนเมืองน่าน กว่า 100 หมู่บ้าน และมีจำนวนเรือแข่งกว่า 200 ลำ นับได้ว่าจังหวัดน่านมีการอนุรักษ์เรือยาวได้เป็นอย่างดีและมีเรือยาวมากที่สุดในประเทศไทย

การจัดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2555 นอกจากจะเป็นการรักษาสืบทอดประเพณีการแข่งเรือของจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นให้คงอยู่แล้ว ในปัจจุบันประเพณีแข่งเรือดังกล่าวยังมีการพัฒนารูปแบบการแข่งขันให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังจังหวัดน่าน เป็นจำนวนมาก

ปฏิทินแข่งเรือจังหวัดน่าน ปี 2555

นอกจากงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน นัดเปิดสนาม และนัดปิดสนามแล้ว ยังมีการแข่งเรือในหลายๆ อำเภอ ในจังหวัดน่าน อาทิ งานประเพณีแข่งเรือ นัดเปิดสนาม อ.ท่าวังผา กำหนดจัดวันที่ 1 -2 กันยายน 2555 งานประเพณีแข่งเรือ อำเภอท่าวังผาชิงถ้วยพระราชทานฯ กำหนดจัดวันที่ 22 – 23 กันยายน 2555 งานประเพณีแข่งเรือเยาวชน อ. เมือง จ.น่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ กำหนดจัดวันที่ 29 – 30 กันยายน 2555 งานประเพณีแข่งเรือ ต.ดู่ใต้ ปลอดเหล้าเบียร์ กำหนดจัดวันที่ 13 ตุลาคม 2555 งานประเพณีแข่งเรือ อ.เวียงสา วัดบุญยืน ชิงถ้วยพระราชทานฯ กำหนดจัดวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2555 และงานประเพณีแข่งเรือ ตักบาตรเทโวโรหณะ วัดศิลามงคล อ.ท่าวังผา กำหนดจัดวันที่ 31 ตุลาคม 2555

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงาม ในงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปี 2555 ในเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2555 จังหวัดน่าน

ปฏิทินแข่งเรือจังหวัดน่าน ปี 2555

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่</strong> เทศบาลเมืองน่าน โทร. 0 5471 0234 ต่อ 138 – 139 หรือสอบถามข้อมูลการเดินทางและการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1118, 0 5452 1127

สนามที่ 1 ประเพณีแข่งเรืออำเภอท่าวังผา“นัดเปิดสนามอำเภอท่าวังผา” วันที่ 1 – 2 กันยายน 2555

สนามที่ 2 ประเพณีแข่งเรือ นัดเปิดสนาม จ.น่าน “ชิงถ้วยพระราชทาน” วันที่ 15 – 16 กันยายน 2555

สนามที่ 3 ประเพณีแข่งเรืออำเภอท่าวังผา “ชิงถ้วยพระราชทาน” วันที่ 22 – 23 กันยายน 2555

สนามที่ 4 ประเพณีแข่งเรือเยาวชนจังหวัดน่าน “ชิงถ้วยพระราชทาน” วันที่ 29 – 30 กันยายน 2555

สนามที่ 5 ประเพณีแข่งเรือตำบลดู่ใต้ “ปลอดเหล้าเบียร์” วันที่ 13 ตุลาคม 2555

สนามที่ 6 ประเพณีแข่งเรืออำเภอเวียงสา วัดบุญยืน “ชิงถ้วยพระราชทาน”วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2555

สนามที่ 7 ประเพณีแข่งเรือตักบาตรเทโวโรหณะ “วัดศิลามงคล อ.ท่าวังผา” วันที่ 31 ตุลาคม 2555

สนามที่ 8 ประเพณีแข่งเรือนัดปิดสนาม จ.น่าน “ชิงถ้วยพระราชทาน” วันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2555

Comments

About the author:

Captain Hippo

. Follow him on Twitter / Facebook.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.