สมุดหน้าเหลืองชาวเรือ

Thai Boat Club – Yellow Pages

Thai Boat Club Yellow Pages | สมุดหน้าเหลืองชาวเรือ

สมุดหน้าเหลือง TBC

แยกตามประเภทให้นะครับ อู่ต่อเรือไฟเบอร์ สแตนเลส ร้านขายอุปกรณ์ เครื่องยนต์เรือ ร้านซ่อมบำรุง แรมป์ เบอร์โทรศัพท์ที่จำเป็นต่างๆ

TBC ขอรวบรวมไว้เผื่อมีประโยชน์กับเพื่อนๆ ชาวเรือทุกท่าน ท่านใดที่มีข้อมูลใหม่ๆ หรือข้อมูล update ช่วยแจ้งเข้ามาทาง comment ด้านล่างได้เลยนะครับ ผมจะได้นำมาปรับปรุงเพิ่มเติมให้ ขอบคุณครับ

Yatch Builders      
Company Location Contact Number Website
Andaman Boatyard Co.,Ltd. Pattaya 038-706-060 www.andamanboatyard.com
Bakricono Pattaya 038-235-168 www.bakricono.com
B & B Boat Co.,Ltd. Pattaya 038-076-553 www.bandb-boat.com
Mari Art Shipyard (Thailand) Samutprakarn 02-707-3428 www.classicshipyard.com
Oss Marine Services Phuket 081-970-9948 www.ossmarine.com
Pathumthani Yacht LP Pathumthani 02-287-3273 none
Seat Boat Co.,Ltd. Bangkok 02-287-3273 www.seatboat.com
  Pattaya 038-421-072-3  Phuket 0-7623-9714-5
Pantawee Marine Pattaya 038-251-526  www.pantaweemarine.com
Siam Yachting Service Co.,Ltd. Bangkok 02-814-4070 www.siamyachting.com
Sunnav Co.,Ltd. Pattaya 038-706-060 www.sunnav.com
  Phuket 076-377-577  

 

Fiberglass Boat Builders      
Company Location Contact Number Website
Proboat Samuthprakarn 083-650-8881 proboatthai.blogspot.com
Bann Rua Suratthani 02-910-9923 www.boat-maker.com
Fiberglass Master Bangkok 02-802-3585 none
Palian Yacht Trang 07-526-9064 none
PSP Fiberglass Co.,Ltd. Prachubkirikhun 032-546-356 www.pspfibertech.com
Thai marine Center Co.,Ltd. Phuket 076-272-776 / 076-272-752 none
Transit Maintenance Ltd. Chonburi 038-772-863-4 none
T-Surf Nakornpathom 034-212-101 none
Porntape Marine Chachengsoa 081-523-0870 noneMaintenance & Consultant      
Company Location Contact Number Website
Proboat By Kaiwal Phuket 083-650-8881 none
Precision Shipwright Services Co.,Ltd.  Phuket 081-891-3607 www.precision-shipwright.comYacht Design      
Company Location Contact Number Website
Albatross Marine Design Co.,Ltd. Chonburi 038-416-881 www.amdesign.co.th
Cardio Co.,Ltd. Bangkok 02-721-5469 www.cardiodesign.co.th

 

Communications      
Company Location Contact Number Website
A & Marine (Thai) Co.,Ltd. Samuthprakarn 02-703-5544 / 02-703-5588 www.marinethai.net
Boat Accessories
CompanyLocationContact NumberWebsite
High Performance ProductSamuthprakarn083-650-8881none
Jongdee Marine, Add marineBangkok02-530-7582-3www.jongdeemarine.com
Asap Marine Trading Co.,Ltd.Chonburi038-235-212www.asap-marine.com
Blue Seas Marine Co.,Ltd.Chonburi038-237-730www.blueseas-marine.com
Electrical Marine Phuket, ThailandPhuket076-239-112www.electrical-marine.com
G.R.R. Valve & Technology Co.,Ltd.Chonburi087-130-9034www.marinehardwarethailand.com
GSM Marine Supply Co.,Ltd.Bangkok02-415-8501-2www.gsmmarine.co.th
Hull Co.,Ltd.Chonburi038-416-541-2www.hull.co.th
KK Marine Supply Co.,Ltd.Phuket076-238-206www.kkmarine.com
LalizasThai Co.,Ltd.Samuthprakarn02-703-5384 
Lalizas ThailandPhuket076-608691 / 076-608692www.lalizasthailand.com
TNK Marine Co.,Ltd.Phuket076-250-581-2www.tnkmarine.com
MethakornBangkok02-224-7112www.methakorn.co.th
Sri-One MarinePattaya038-726-718www.sri-onemarine.co.cc
Surapol MarinePattaya038-222-438 / 038-222-378 / 038-727-038www.surapolmarine.com
Thai KolonBangkok02-745-6468 / 02-745-6151www.thaikolon.co.th
Trimarine International (Thailand)Co.,Ltd.Samuthprakarn/Phuket02-175-6111 / 076-364-088www.tritex.com.sg
Aquablu Co.,Ltd.Nonthaburi096-969-3597 / 081-331-4649www.aquabluyachtcare.com
Marina Yacht Clubs
CompanyLocationContact NumberWebsite
Ao Po Grand MarinaPhuket076-336-200www.aopograndmarina.com
Ocean Marina Yacht ClubPattaya / Bangkok038-237-310-23 / 02-661-6800www.oceanmarinayachtclub.com
Phuket Boat Lagoon MarinaPhuket076-238-533-40www.phuketboatlagoon.com
Royal Phuket MarinaPhuket076-360-811-4www.royalphuketmarina.com
Yacht haven MarinaPhuket076-206-704-5www.yacht-haven-phuket.com
Emergency Call
OrganizationContact Number
Ambulance Center02-255-1133-6
Emergency Call191
Highway Police1193
Thai Shipbuilding & Repairing Association02-840-2110
Rama Radio Center02-246-0999
Tourist Assistance Center1155
Travel Information1543
Tourist Police1155
Marine Emergency Call1199