สมุดหน้าเหลืองชาวเรือ

Thai Boat Club – Yellow Pages

Thai Boat Club Yellow Pages | สมุดหน้าเหลืองชาวเรือ

สมุดหน้าเหลือง TBC

แยกตามประเภทให้นะครับ อู่ต่อเรือไฟเบอร์ สแตนเลส ร้านขายอุปกรณ์ เครื่องยนต์เรือ ร้านซ่อมบำรุง แรมป์ เบอร์โทรศัพท์ที่จำเป็นต่างๆ

TBC ขอรวบรวมไว้เผื่อมีประโยชน์กับเพื่อนๆ ชาวเรือทุกท่าน ท่านใดที่มีข้อมูลใหม่ๆ หรือข้อมูล update ช่วยแจ้งเข้ามาทาง comment ด้านล่างได้เลยนะครับ ผมจะได้นำมาปรับปรุงเพิ่มเติมให้ ขอบคุณครับ

Yatch Builders

Company Location Contact Number Website
Andaman Boatyard Co.,Ltd. Pattaya 0-3870-6060 www.andamanboatyard.com
Bakricono Pattaya 0-3823-5168 www.bakricono.com
B & B Boat Co.,Ltd. Pattaya 0-3807-6553 www.bandb-boat.com
Mari Art Shipyard (Thailand) Samutprakarn 0-2707-3428 www.classicshipyard.com
Oss Marine Services Phuket 08-1970-9948 www.ossmarine.com
Pathumthani Yacht LP Pathumthani 0-2287-3273 none
Seat Boat Co.,Ltd. Bangkok 0-2287-3273 www.seatboat.com
Pattaya 0-3842-1072-3  Phuket 0-7623-9714-5
Pantawee Marine Pattaya 0-3825 1526  www.pantaweemarine.com
Siam Yachting Service Co.,Ltd. Bangkok 0-2814-4070 www.siamyachting.com
Sunnav Co.,Ltd. Pattaya 0-3870-6060 www.sunnav.com
Phuket 0-7637-7577

Fiberglass Boat Builders

Company Location Contact Number Website
Proboat Samuthprakarn 08-3650-8881 proboatthai.blogspot.com
Bann Rua Suratthani 0-2910-9923 www.boat-maker.com
Fiberglass Master Bangkok 0-2802-3585 none
Palian Yacht Trang 0-7526-9064 none
PSP Fiberglass Co.,Ltd. Prachubkirikhun 0-3254-6356 www.pspfibertech.com
Thai marine Center Co.,Ltd. Phuket 0-7627-2776, 0-7627-2752 none
Transit Maintenance Ltd. Chonburi 0-3877-2863-4 none
T-Surf Nakornpathom 0-3421-2101 none
Porntape Marine Chachengsoa 08-1523-0870 none

Maintenance & Consultant

Company Location Contact Number Website
Proboat By Kaiwal Samuthprakarn 08-3650-8881 none
Precision Shipwright Services Co.,Ltd. Phuket 08-1891-3607 www.precision-shipwright.com

Yacht Design

Company Location Contact Number Website
Albatross Marine Design Co.,Ltd. Chonburi 0-3841-6881 www.amdesign.co.th
Cardio Co.,Ltd. Bangkok 0-2721-5469 www.cardiodesign.co.th

Communications

Company Location Contact Number Website
A & Marine (Thai) Co.,Ltd. Samuthprakarn 0-2703-5544, 0-2703-5588 www.marinethai.net

Boat Accessories

Company Location Contact Number Website
High Performance Product Samuthprakarn 08-3650-8881 none
Jongdee Marine, Add marine Bangkok 0-2530-7582-3 www.addmarine.com
www.addmarine.net
www.vikingmade.com
Asap Marine Trading Co.,Ltd. Chonburi 0-3823-5212 www.asap-marine.com
Blue Seas Marine Co.,Ltd. Chonburi 0-3823-7730 www.blueseas-marine.com
Electrical Marine Phuket, Thailand Phuket 0-7623-9112 www.electrical-marine.com
G.R.R. Valve & Technology Co.,Ltd. Chonburi 08-7130-9034 www.marinehardwarethailand.com
GSM Marine Supply Co.,Ltd. Bangkok 0-2415-8501-2 www.gsmmarine.co.th
Hull Co.,Ltd. Chonburi 0-3841-6541-2 www.hull.co.th
KK Marine Supply Co.,Ltd. Phuket 0-7623-8206 www.kkmarine.com
LalizasThai Co.,Ltd.

 

Lalizas Thailand

Samuthprakarn

 

Boat Lagoon Park Plaza A
> 20/101-102, 104 Kohkaew
> Muang, Phuket 83000

0-2703-5384

 

076-608691, 076-608692

www.lalizas.co.th

 

 

www.lalizasthailand.com

info@lalizasthailand.com

TNK Marine Co.,Ltd. Phuket 0-7625-0581-2 www.tnkmarine.com
Methakorn Bangkok 0-2224-7112 www.methakorn.co.th
Sri-One Marine Pattaya 0-3872-6718 www.sri-onemarine.co.cc
Surapol Marine Pattaya 0-3822-2438, 0-3822-2378, 0-3872-7038 www.surapolmarine.com
Thai Kolon Bangkok 0-2745-6468, 0-2745-6151 www.thaikolon.co.th
Trimarine International (Thailand)Co.,Ltd. SamuthprakarnPhuket 0-2175-6111, 0-7636-4088 www.tritex.com.sg

Marina Yacht Clubs

Company Location Contact Number Website
Ao Po Grand Marina Phuket 0-7633-6200 www.aopograndmarina.com
Ocean Marina Yacht Club Pattaya Bangkok 0-3823-7310-23, 0-2661-6800 www.oceanmarinayachtclub.com
Phuket Boat Lagoon Marina Phuket 0-7623-8533-40 www.phuketboatlagoon.com
Royal Phuket Marina Phuket 0-7636-0811-4 www.royalphuketmarina.com
Yacht haven Marina Phuket 0-7620-6704-5 www.yacht-haven-phuket.com

Emergency Call

Organization Contact Number
Ambulance Center 0-2255-1133-6
Emergency Call 191
Highway Police 1193
Thai Shipbuilding & Repairing Association 0-2840-2110
Rama Radio Center 0-2246-0999
Tourist Assistance Center 1155
Travel Information 1543
Tourist Police 1155
Marine Emergency Call 1199