สวัสดีปีใหม่ 2556

ด้วยวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย เทวดาทุกพระองค์ และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ประธานพรให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง หายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน และ ขอให้เพื่อนพ้องน้องพี่ชาวไทยโบ๊ทคลับทุกๆคนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง พบแต่ความสุข เจริญ คิดสิ่งใดที่ไม่ผิดต่อศีลธรรมอันดี ก็ขอให้สมปรารถนาดั่งที่ตั้งใจไว้นะครับ สวัสดีปีใหม่ครับ

Comments

About the author:

Avatar photo

. Follow him on Twitter / Facebook.