เรือผีหลอก

เรือผีหลอก | Thai Boat Club

เรือผีหลอก จัดได้ว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของคนไทยเราที่คิดค้นด้วยความฉลาด จับปลาได้โดยไม่ต้องลงไปในน้ำหรือ ใช้เบ็ด ใช้แห ใช้อวนให้เสียเวลาแค่พายเรือไปกลับบ้านมาก็ได้ปลามาเต็มลำเรือแล้ว เรือผีหลอกส่วนใหญ่จะเป็นเรือมาดมีทั้งที่เป็นเรือขุดและเรือต่อ โดยมีลักษณะท้องเรือค่อนข้างแบน โดยที่เค้าจะทาสีไม้กระดานให้เป็นสีขาวแล้ววางให้เอียงลงไปในน้ำ ส่วนอีกฝั่งเค้าจะขึงด้วยตาข่ายเป็นแนวยาวตลอดลำเรือสูงจากกาบเรือประมาณ 2 ศอก แล้วบนเรือก็จะมีได้กรีดน้ำ สำหรับกรีดน้ำให้ปลาตกใจ  ในสมัยก่อนในยามค่ำคืนชาวประมงพื้นบ้านจะพายเรือเลาะริมตลิ่งแล้วใช้ไม้กรีดน้ำ กรีดลงไปในน้ำ ด้วยส่วนที่เป็นไม้กระดานสีขาวที่ยื่นไปในน้ำ และ ไม้กรีดน้ำ จะทำให้ปลาตกใจ และ กระโดดขึ้นมา แต่ด้วยความที่บนเรือมีตาข่ายขึงอยู่อีกฝั่งของกาบเรือ ปลาเลยกระโดดไม่พ้น และตกลงมาในเรือ

เรือผีหลอก | Thai Boat Club

ประโยชน์ของเรือผีหลอกก็คือเป็นการทำประมงที่ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม ไม่มีมลพิษเพราะไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ และ ไม่ต้องใช้สารเคมีในการเบื่อปลา หรือ กุ้งอย่างที่เราเห็นมากมายในปัจจุบัน เพียงแค่ใช้ความรู้ และ ความเข้าใจในธรรมชาติ และ ภูมิปัญญาชาวบ้านของคนไทยเราเอง โดยไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เสียดายที่ทุกวันนี้เราแทบจะไม่เห็นเรือผีหลอกตามลำน้ำแล้ว อาจจะมีบ้างตามต่างจังหวัดแต่ก็มีเหลือให้เห็นน้อยเต็มที ถ้าพวกเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย อีกหน่อยรุ่นลูก รุ่นหลานก็คงจะไม่รู้จักว่าเรือผีหลอกคืออะไร

เรือผีหลอก | Thai Boat Club

Comments

About the author:

Avatar photo

. Follow him on Twitter / Facebook.