เรือใหม่เครื่องเก่าอีกแล้วครับ!!

เรือใหม่เครื่องเก่าอีกแล้วครับ!! ในสภาวะโรคระบาดที่แพร่กระจายไปทั่วโลก เศรษฐกิจพังกันระนาว พนักงานก็เครียด คนค้าขายก็เครียด เรียกว่าเครียดกันทุกภาคส่วน ตัวผมเองก็เครียดหนักมาก...