Hypothermia

สภาวะร่างกายมีอุณหภูมิต่ำกว่าปกติ Hypothermia ถึงแม้ว่าบ้านเราจะอยู่ในเขตร้อน และ อากาศบ้านเราก็ค่อนข้างร้อน ถึงร้อนมาก หลายๆคนอาจจะคิดว่า ไม่มีทางที่จะเกิดอาการนี้ได้อย่างแน่นอน แต่จริงๆแล้วสำหรับคนที่เล่นเรือ...