ผู้เขียน หัวข้อ: ทะเบียนเรือ  (อ่าน 4119 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

CaptainHippo

 • กัปตันเรือ
 • ต้นหน
 • *****
 • กระทู้: 216
 • HippyHippo
  • Thai Boat Club
ทะเบียนเรือ
« เมื่อ: ธันวาคม 14, 2012, 12:00:45 PM »
(การจดทะเบียนเรือครั้งแรก)

* ผู้ประสงค์จะขอออกใบอนุญาตใช้เรือ หรือการจดทะเบียนเรือครั้งแรกให้ยื่นคำขอได้ที่กองทะเบียนเรือ กรมเจ้าท่า หรือ ณ สำนักงานเจ้าท่า
ภูมิภาค หรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาที่เจ้าของเรือมีภูมิลำเนา โดยเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ดังนี้

1. คำร้องแบบพิมพ์ของกรมเจ้าท่า

- เรื่องขอจดทะเบียนรับใบอนุญาตใช้เรือครั้งแรก (แบบ ก.5)

- คำขอให้เจ้าพนักงานตรวจเรือ (แบบ บ.1)

- คำขอจดทะเบียนเรือไทย (แบบ บ.57)

2. เอกสารที่ใช้แสดงกรรมสิทธิ์เจ้าของเรือ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ (ต้องไม่หมดอายุ)

- สำเนาหนังสืออื่น (ระบุ)

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- หนังสือแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

- หนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ

- ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท

- หนังสือบริคณฑ์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

- หนังสือรับรอง

- บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

3. เอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ตัวเรือที่ใช้จดทะเบียนเรือ / ใบอนุญาตใช้เรือ

ก. เรือที่ต่อหรือซื้อภายในประเทศ

- ใบเสร็จรับเงินของอู่ต่อเรือหรือผู้รับจ้างต่อเรือหรือผู้ขายเรือ

- ใบเสร็จรับเงินค่าวัสดุและอุปกรณ์อื่น ๆ

- สัญญาจ้างต่อเรือ (ถ้ามี)

- ใบเสร็จรับเงินขายเครื่องจักรยนต์

- สัญญาซื้อขายเรือและเครื่องจักรยนต์

ข. เรือที่ต่อหรือซื้อจากต่างประเทศ

- หนังสือสัญญาซื้อขายเรือพร้อมคำแปลภาษาไทย

- ใบเสร็จรับเงินพร้อมคำแปลภาษาไทย

- หนังสือรับรองการถอนทะเบียนเรือจากต่างประเทศ พร้อมคำแปลเป็นภาษาไทย

- หลักฐานการนำเข้าในราชอาณาจักรจากกรมศุลกากร (แบบที่ 32) ใบเสร็จรับเงินชำระค่าภาษีของกรมศุลกากร

หมายเหตุ

* ในกรณีที่ยังไม่นำเรือเข้ามาในราชอาณาจักรให้จดทะเบียนเป็นเรือไทยได้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 68 (พ.ศ.2540) เมื่อนำเรือเข้ามาใน
ราชอาณาจักรและผ่านพิธีการทางศุลกากรให้เจ้าของเรือนำหลักฐานการนำเข้าจากกรมศุลกากรมายื่นต่อกรมเจ้าท่า

* ในกรณีขอรับใบอนุญาตใช้เรือ เรือสำราญกีฬา ต้องเสียภาษีสรรพสามิต (ตามหนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค.0705/20094 ลว.20 พ.ค.2537

* ในกรณีจดทะเบียนเรือบรรทุกคนโดยสารสำหรับเรือโดยสารรับจ้าง ต้องมีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตและร่างกายของผู้โดยสาร
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 67 (พ.ศ.2539)

* ในกรณีขอรับใบอนุญาตใช้เรือและจดทะเบียนเรือ ประเภทเรือลำเลียงสินค้า จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการเรือลำเลียง

* ในกรณีขอรับใบอนุญาตใช้เรือและจดทะเบียนเรือประเภทเรือประมงจะต้องมีหนังสือจากกรมประมงอนุญาตให้จดทะเบียนเรือมาแสดงก่อน

การต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ

* การยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้เรือ สำหรับที่เคยได้รับใบอนุญาตใช้เรือแล้ว จะยื่น ณ กองทะเบียนเรือ กรมเจ้าท่า หรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค
หรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาใดก็ได้
If it's Hips & Happening it's Hippo.

CaptainHippo

 • กัปตันเรือ
 • ต้นหน
 • *****
 • กระทู้: 216
 • HippyHippo
  • Thai Boat Club
Re: ทะเบียนเรือ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2012, 12:05:29 PM »
ผมเองเพิ่งไปทำทะเบียนเรือมาเหมือนกัน หลังจากใช้เรือมาหลายปีโดยไม่มีทะเบียน ขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายเลยครับ ติดต่อที่เจ้าท่าที่คิดว่าเราสะดวกที่สุด ทำเรื่องคำร้อง แล้วก็เตรียมเอกสารตามที่เจ้าท่าระบุไว้ เช่นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ ใบเสร็จรับเงินของการซื้อเรือ (สำหรับเรือมือสองไม่ต้องหากันเลยครับเพราะไม่มีแน่นอน ให้ทำเป็นหนังสือสัญญาซื้อขายแทนได้เลยครับ)
If it's Hips & Happening it's Hippo.

CaptainHippo

 • กัปตันเรือ
 • ต้นหน
 • *****
 • กระทู้: 216
 • HippyHippo
  • Thai Boat Club
Re: ทะเบียนเรือ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2012, 11:32:07 AM »
และแล้วก็ได้มาในที่สุดหลังจากแจ้งเกิดช้าไป 4 ปี เลยได้เกิดวันที่ 12/12/12 เลย ^^
If it's Hips & Happening it's Hippo.

Monsterlink

 • กลาสี
 • *
 • กระทู้: 2
Re: ทะเบียนเรือ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2016, 01:41:27 PM »
ต้องขึ้นทะเบียนทุกลำเลยมั้ยคะ

CaptainHippo

 • กัปตันเรือ
 • ต้นหน
 • *****
 • กระทู้: 216
 • HippyHippo
  • Thai Boat Club
Re: ทะเบียนเรือ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 01, 2016, 10:14:01 AM »
ตามกฎหมายต้องขึ้นทะเบียนทุกลำครับ เรียกได้ว่าเรือทุกลำที่มีเครื่องยนต์ต้องมีทะเบียน แต่ที่เห็นวิ่งๆกันอยู่เกินครึ่งไม่มีทะเบียนครับ แต่ถ้าจะมีเรือควรจะมีทะเบียนครับปลอดภัยและสบายใจกว่าเยอะครับ
If it's Hips & Happening it's Hippo.

Niranda

 • กลาสี
 • *
 • กระทู้: 2
Re: ทะเบียนเรือ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2016, 10:40:55 AM »
ทะเบียนเรือมันเป็นแบบนี้เองพึ้งรุ้นะนี่